Archives

Faktabok om islam

Asalamu alaykum Wa rahmatullahi Wa barakatuhu!
Vi har begynt et nytt kurs for barn på Refstad skole, på fredager fra kl 17-20. Vi har begynt å lage en faktabok om islam. Her er noen bilder fra boka. Første tema er Profet Adam (mfvh).


  
  
  

Ramadan Decor : Countdown board

Ramadan countdown has started and so has the excitement, Allhamdulillah 🙂 This excitement has its effect on children as well. To make their Ramadan special, i try to put my efforts to make sure that they look forward to this blessed month and enjoy it till the end.

Last year i made a Ramadan calendar for the very first time. It was a quick one but served the purpose very well. Allhamdulillah.

 
This year i have been inspired to add more to my Ramadan decor. Today i have made a Ramadan countdown board.

Tavle fra TGR , pris: kr 20

After Ramadan starts, it will be turned into a ‘Days till Eid’ board. I pray to Allah Subhanahu Wa Ta’ala that may He accept our small efforts and may He make our children righteous. Ameen.

OM HALLOWEEN…………….

OM HALLOWEEN………….

(allehelgensaften1)

Ordet Halloween stammer fra All Hallows Eve / All Saints Eve («alle helliges aften»).
Nyttårsdagen til kelterne fra Nord-Europa2
var den 1. november. 31. oktober var altså den
siste dagen i året. Denne dagen er kjent som Samhain. Samhain var ifølge dette folket «De
dødes gud», med andre ord var han ondskapens gud. De trodde at de onde åndene kom til
jorden og plaget de levende på den aftenen. Hvis en hadde gjort noe ondt mot noen, ville den
ånden komme for å ta hevn den aftenen. Derfor valgte noen å ta på seg en maske for å unngå å
bli gjenkjent, og slik reddet de seg fra den onde ånden. Andre kledde seg ut for å skremme
vekk de onde åndene. Man tente også bål for å skremme vekk ånden, men i dag finnes den
skikken kun i form av et lys i gresskaret som settes i vinduet eller ved utgangen. Det ble også
laget et skremmende ansikt på gresskaret for å skremme åndene. Noen mente at denne aftenen
representerer en overgang mellom liv og død, og at de kan da lære seg livets og dødens
hemmeligheter. Derfor pleide de å ligge på en grav for å høre hemmelighetene fra den døde,
og slik opprettholdt de også sine spådomskrefter.3

Mange mennesker som innbiller seg at de er hekser og trollmenn, tilber på denne
aftenen de onde djevlene som de har kontakt med. Det praktiseres også en eplelek for å bevare
spådomstradisjonen og for å tilbe fruktbarhetens gudinne, Pomona. Ifølge hekseri står det å
spise et eple som symbol for å gi liv.
«Knask og knep» stammer fra det at folk la ut mat ved dørene sine, slik at åndene
skulle ta maten istedenfor å ødelegge huset eller åkeren deres, og heller gå videre til det neste
huset og ta dem i stedet.
Det den kristne kirken valgte å gjøre, var å flytte på sin allehelgensdag fra 13. mai til
1. november i 1834. Slik kom denne datoen til å bli framstilt som allehelgensaften4
, og etter
dette fikk den betegnelsen «halloween» i USA. Gjennom USA og kristendommen har
halloween fått sin status og blitt verdenskjent.
I dag er også denne feiringen knyttet til onde krefter. Barn kler seg ut i kostymer som djevler,
vampyrer, hekser, skjeletter og andre onde vesener og går rundt og banker på hos folk og sier:
«Knask eller knep.»
I lys av dette forstår vi at denne dagen har sitt opphav i den keltiske tradisjonen, og har blitt
adoptert inn i kristendommen i etterkant. Vi ser også at dette er en hyllest til Samhain («De
dødes gud») og til de onde åndene som kommer til jorden.
Vi bør forstå kjernen i denne feiringen. Heller enn å hylle og feire onde ånder og deres
såkalte gud, bør vi konsentrere oss om hva Gud den Ene og den Sanne sier: «Gud er de
troendes velynder. Han bringer dem ut fra mørket til lyset, men de som er vantro, deres
hjelpere er djevlene som tar dem ut av lyset og fører dem inn i mørket.»5
«Og de som avholder seg fra å tilbe avguder og holder seg inderlig rettet til Gud, for
dem er det gledelige budskapet.»6
Gud gjør det helt klart og tydelig for oss at vi ikke skal tilbe Satan og alle de andre
falske gudene. Hvordan kan vi da tillate oss selv eller våre barn å feire en dag som betegner
en hyllest til og frykt for de onde maktene.
Undersøker vi denne feiringen nøye, må vi erkjenne at folk opplæres til å tigge, og det egner
seg ikke for en muslim. Det er ikke tillatt å tigge, med mindre det gjøres av nød. Profeten
Moḥammad sa: «Hånden over er bedre enn hånden under. Hånden over er den som avser,
og den under er den tiggende.»8
Vi lærer at vi er den nasjonen som skal avse, ikke tigge.
Mange muslimske barn tigger på denne aftenen uten å vite hva slags godteri de får. De
vet ikke om det er tillatt (ḥalāl) for dem å spise det eller ikke, det kan for eksempel inneholde
svinebasert gelatin. Vi har også lest skrekkhistorier fra andre land, blant annet at barn har blitt
kidnappet, og lignende.
Det er greit nok at barn må tegne en tegning på skolen, slik som å tegne bilder av
gresskar og forskjellige andre ting som kan være relatert til halloween, men det er viktig for
våre barn at de skal forstå hva som er rett og galt. Barna våre må vite at vi er tilhengere av
monoteismen – vi tilber kun én Gud – derfor er det svært viktig for oss å unngå feiringer som
later til å være bare hyggelige og koselige, men som har et skjult budskap.
Vi som muslimer må også vite at vi har et valg i Norge, og kan fritt be om at våre barn
skal bli fritatt for visse aktiviteter som ikke har med utdannelse å gjøre. Det er vesentlig å
være klar over at vi ikke er de eneste, det finnes andre som også gjør det, blant dem er
Jehovas vitner og jøder.

1
Aftenen før «allehelgensdag/helgemesse».
2
Dagens Irland, Skottland, England, Wales og Nord-Frankrike.
3
Nicholas Rogers, Halloween: From Pagan Ritual to Party Night: Samhain and the Celtic Origins of Halloween
(New York: Oxford University Press, 2002), s. 11–21.
4
En helgen er ifølge den katolske kirke en person som etter sin død er erklært hellig.
5
Koranen 2:256.
6
Koranen 39:17. «Å, dere Adams barn! Inngikk ikke Jeg en pakt med dere at dere ikke skal tilbe Satan
– sannelig – han er deres soleklare fiende – men alltid tilbe Meg alene? Dette er den rette
veien.»7

7
Koranen 36:60–61.
8
Moslim ibn Al-Ḥajjāj An-Naysābōrī, Aṣ-Ṣaḥīḥ: bāb bayān anna-l-yad al-ʻolyā khayr minal-yad as-soflā