Archive | August 2013

EID PARTY

ALHAMDULILLAH …DA BLIR EID UL FITR PROGRAM PÅ JERIKOVEIEN 26 (4. ETASJE) …
IN SHA ALLAH

DATO : FRE 23.AUG
TID:KL 17-21

DET VIL VÆRE MASSE GOD MAT,STAND OG AKTIVITETER FOR BARN IN SH ALLAH ..

TA GJERNE MED VENNER OG BEKJENTE….

🙂

Eid-progr%202013%20(Eid%20ul%20Fitr)

SUBUL US SALAM 2013….FOR FØRSTE GANG PÅ NORSK….IN SHA ALLAH….

SS13_Norw-flyer

Er DU på leting etter praktisk veiledning?

Hva mener du er det mest verdifulle i livet? Hva må til for at du skal kunne være virkelig lykkelig? Et lykkelig ekteskap? At du kan skaffe deg en bra karriere? At du kan glede deg over livet? Qur’an oppfordrer oss til å arbeide mot slike mål, men uten å gjøre dem til det viktigste i livet. Mange gjør for eksempel det å oppnå materiell velstand og en fremtredende stilling til sitt mål i livet, men Qur’an er realistisk når den peker på grunnleggende krav man må oppfylle for å kunne oppnå tilfredshet i livet.

”Alif Lam Mim. Dette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige. for dem som tror på det skjulte, forretter bønnen, og som gir av det som Vi har gitt dem, for dem som tror på det som er åpenbart for deg, og som er åpenbart før din tid, og som er fullt forvisset om det hinsidige. Disse er det som følger Herrens ledelse. Dem vil det gå godt!” (Surah Baqarah 2:1-5)

Qur’anen har kraft til å forandre folks liv, for den hjelper dem til å se seg selv slik de virkelig er. Mennesker med en rett hjertetilstand vil derfor forstå at de kanskje må gjøre visse forandringer i livet før de dør. Qur’anen er en praktisk rettesnor på minst 2 måter. Den har for det første et realistisk syn på hva som er den beste måten å leve på. For det andre har den kraft til å motivere folk til å gjøre de nødvendige forandringer.

Dette viser hvor viktig det er for oss å ha et bånd med Qur’an, ikke minst hvor stor betydning Qur’anen BURDE ha i livet vårt. Qur’anen har svaret på alle våre problemer, alt fra studieliv, familieliv, til livet etter døden.

På dømmedagen vil Allah swt spørre oss om vi har levd livet i sammhold med Quran. Har du lyst til å leve livet som en test og bestå den? Har du det som trengs for å forandre seg etter Quran? Du kan få svar på livets grunnleggende spørsmål ved å tilegne deg nøyaktig kunnskap om hva Quran sier om din skaper og Hams hensikt med menneskeheten.

Vedlagt ser dere en invitasjon til et kurs som går ut på nettopp det å lære å leve livet i samhold med Quran og Hadith. Grip sjansen før det er for seint. Før vi står foran vår skaper og må svare for hvorfor vi ikke forsto budskapet til Qur’anen. For første gang tilbys et slikt kurs på norsk. Alhamdolil-LAAH, en glimrende mulighet for oss i Norge

Fortell gjerne videre til venner og bekjente, og tjen ajar, in shaa ALLAAH.

For flere opplysninger: 21384235 | 90826089