Archive | March 2012

Who is the REAL fool on April Fool’s Day???

Asalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Bismillah!

The first day of April is marked by an unethical and un-Islamic celebration which is ‘April Fool’s Day’. Unfortunately, many Muslims celebrate it by playing jokes on others and making up false stories to scare others.

Many Muslims ask about the permissibility of celebrating this day. In my opinion, this question can be answered by providing answers to the following questions.

** DOES ALLAH COMMAND US TO CELEBRATE THIS DAY IN THE QURAN?

What does Allah tell us about lying and liars in the Quran?

“It is only those who believe not in the Ayah (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) of Allah, who fabricate falsehood, and it is they who are liars.” [al-Nahl 16:105]

Allah tells us how He will deal with the liars, the lying sinful liars, in surah Al Alaq. (chpater 96).

“Allah will grab him by the (naseyah) [frontal lobe of the brain], the lying sinful (naseyah).

** DID PROPHET MUHAMMAD (Sallellahu Alleihi Wassalam) CELEBRATE IT?

NO!

What did the Prophet Muhammad (Sallelahu Alleihi Wassalam) say about lying in jest?

It was narrated that Mu’aawiyah ibn Haydah said: “I heard the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) say: ‘Woe to the one who talks to make the people laugh and tells lies, woe to him, woe to him.’”

(narrated by al-Tirmidhi, 235. He said: this is a hasan hadeeth. Also narrated by Abu Dawood, 4990).

Quran and Prophet’s Sunnah are the foundations of Islam and when no evidence for this celebration is found in either then it means this celebration is not permissible.

** What is the status of those Muslims who celebrate April Fool’s day?

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Whoever imitates a people is one of them.” (Reported by Abu Dawood, 4/314).

The one who imitates the kuffar, is declared to be one of them according to the hadith.

The real fool on this day is the Muslim who celebrates this day because he goes against Quran and Sunnah and tarnishes his Muslim identity as being truthful is one of the main qualities of a Muslim. His foolishness takes him closer to Hellfire and away from Paradise.

May Allah Subhanahu Wa Taala help us in following the Quran and Sunnah and keeping away from innovated matters. Ameen!

Advertisements

Hvorfor er det å gjøre andre aprilsnarr mislikt i Islam?

Dere som tror, hvorfor sier dere det dere ikke gjør? Det er til stor avsky for Gud at dere sier det dere ikke gjør!
[Quran: 61, 2-3]

Allah (subhanahu wa ta’ala) ber oss, gjennom ovennevnte Quranvers, om å implementere sannheten i våre liv og å uthviske løgn. Det er det som innebærer å være en muslim: en som har overgitt seg til Allah og lever etter Hans regler. Dessverre er vi dagens muslimer uvitende om vår religions skjønnhet. Tar vi et blikk på muslimenes forhold i dag sammenlignet med de forholdene som var under Profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelser være med han) sin tid, ser man store forskjeller.

For hver dag som går, ser man at muslimer tar del i tradisjoner som svekker ens identitet som muslim. Det virker som om vi er avhengige av andres instruksjoner for å vite hvordan vi skal kle oss ut, hvilke trender vi skal gå etter osv. Dette resulterer i at de som praktiserer Islam fullstendig blir regnet som ekstremister og blir kalt for assufahaa (uklok/tåpelig). Hver dag dør et visst antall mennesker fordi de står fast ved sin tro. Men hva vet vi? Hvordan kan vi vite prisen det koster å være muslim, når vi ikke praktiserer religionen vår fullstendig? Hvilken tilknytning til Islam snakker vi om da, når vi kaller oss selv muslimer? Har vi noen tilknytning til Islamsk lære i det hele tatt, når vi ikke engang forstår vår Hellige Bok, Quranen?

Den folkegruppen som ble valgt ut for å redde andre fra satans feller, har i dag selv gått i hans feller. I dag har mesteparten av oss muslimer mistet sans til å skille mellom sine venner og fiender. For nytelsens skyld og for å ”følge strømmen”, har vi i dag begynt å markere enkelte dager som vi engang ikke vet opphavet til.

Vi ber 5 ganger om dagen der vi ber om å følge veien til de Allah har beredt sin glede over (siraatall-ladhiina an’amta ’alayhim), men i virkeligheten har vi heller valgt veien til de som Allah har vrakt sin vrede over (maghdoob) eller de som har valgt den falske vei (daal-liin).

Slår man opp ordet ”aprilsnarr” i ordbøkene, finner man ikke noe positivt om det. Å følge blindt andres fortspor resulterer i at man blir selv gjort narr av. Når muslimer gjør narr av andre for å feire deres tradisjoner, gjør de nemlig narr av seg selv.

Dessuten er det å gjøre andre aprilsnarr mislikt i Islam på grunn av blant annet følgende årsaker:

  1. Man lyver
  2. Lurer andre
  3. Sårer andre ved noen tilfeller
  4. Gjør narr av andre

Vi hevder å være muslimer og å ha kjærlighet for Profeten (fvmh), men i våre handlinger kan det ikke sees noen tegn på det dessverre. Kun ord har ingen vekt, det er først gjennom handlinger at en bekrefter å være muslim. Innehar vi handlinger som strider med islamsk lære, for eksempel i dette tilfelle å lure eller å lyve til andre, vil det svekke vår iman. En kan ikke handle i strid med det som er i ens indre. Ditt ytre (din handling) vil helt klart ha påvirkning på det som er i ditt indre. Det indre og det ytre farges i samme farge. Og omvendt; det du har i ditt indre vil påvirke hvordan du handler.

Nedenfor er det tatt med et par Hadith (Profetens tradisjoner) som forteller viktigheten av sannheten og ulempe ved å lyve:

”… ‘Abdullah reported Allah’s Messenger (may peace be upon him) as saying: Truth leads one to Paradise and virtue leads one to Paradise and the person tells the truth until he is recorded as truthful, and lie leads to obscenity and obscenity leads to Hell, and the person tells a lie until he is recorded as a liar….” [Sahih Muslim: Book 32, Hadith 6307]

”… ‘Abdullah b. Mas’ud reported that Muhammad (may peace be upon him) said: Should I inform you that slandering, that is in fact a tale-carrying which creates dissension amongst people, (and) he (further) said: The person tells the truth until he is recorded as truthful, and lie tells a lie until lie is recorded as a liar….” [Sahih Muslim: Book 32, Hadith 6306]

Dessuten svekker det andres tillit til deg, dersom du lurer dem (uansett hvilken anledning). Utfører du en handling som er basert på løgn, vil din tillit hos andre forsvinne etter hvert. Sannsynligvis vil ens indre også etter hvert akseptere det å lyve, når en gjør det ved spesielle anledninger.

Antageligvis er de årsakene som er nevnt ovenfor, ikke noe særlig likt blant ikke-muslimer heller. Det ligger i seg selv at disse handlingene ikke bringer noen positive resultater. At en slik dag likevel markeres er, er tragisk.

En muslim er en som lever målrettet og utfører handlinger som har et godt formål. Livet er for kort til å kunne bortkastes på å utføre slike uformålstjenlige handlinger.

Quran can become a fire-extinguisher for you and your family!

Asalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Bismillah!

We read the tafsir of ayah 122 – 129 of Surah Baqarah, where Allah Subhanahu Wa Taala mentions Prophet Ibrahim (a.s) and how he was tried. Prophet Ibrahim (a.s) was tried with extremely hard trials but he passed every one of them due to his strong faith in Allah. In return Allah honoured him greatly and one of its examples is Maqam-e-Ibrahim, a place in front of Kaaba where the footprints of Prophet Ibrahim (a.s) are preserved.

Prophet Ibrahim (a.s) was once thrown in fire by the king of His time because He was held responsible for breaking idols in a temple. As soon as Ibrahim (a.s) was thrown in the fire, Allah ordered the fire to cool down and thus Ibrahim remained unharmed.

Just like Prophet Ibrahim was thrown in blazing fire, today’s Muslim youth is also being thrown in fire which is constantly burning their Muslim identity and imaan. This fire is the fire of electronic media, internet, western fashion, girlfriend-boyfriend relationships, homosexuality, imitating the kuffar and others.

Our youth is not aware of this destroying fire that is why they jump into it willingly and seek pleasure in all these fitnas.

What will cool down this fire like Allah cooled the fire for Ibrahim (a.s)?

It is the QURAN…..Quran will act as a fire-extinguisher only if we form a relationship with it by reading it with full understanding. Once we understand Allah’s commands and try to grasp the wisdom behind it, this fire will cool down gradually.

May Allah save us and our children from this fire. Ameen!