Archive | February 2012

MEET YOUR ENEMY!

Asalamu Alaikum!

It is upon the Muslim to discover the way of Satan in misleading mankind and to uncover Satan’s ways and to show them to the rest of mankind. The Quran does this, as did the Prophet sallallahu alaihe wassallam. They did so in the best manner possible. The Quran showed us the way in which Satan deceived Adam. And the Prophet sallallahu alaihe wassallam informed his companions about how the devils listened to the news of the skies and passed that on to the diviners and soothsayers along with a hundred lies to go with it. He clarified that for them in order for them not to be deceived by something similar to it. He also explained to them how Satan whispers to them in order to ruin their prayers and worship. He also explained to them how Satan makes them think that their ablutions had become invalid when that was not really the case. He also described to them how the devils separate a man
from his wife. He also told them how Satan makes one think about who created this and that until he thinks about who created Allah.

So here is some information about your arch enemy, may the curse of Allah be upon him:

Name: Iblees
Place: The hearts of the negligent, heedless, careless, …
Clan: Tawagheet (any enemy of Allah)
Eternal residence: Hell
Status: Fasiq of first degree
Regions: Places where the Name of Allah is not mentioned
The route of his journey: Deviated
His capital: Wishes and desires
The place of his gathering: The markets
The enemies of his journey: Muslims
His sign: Sewage
The device of his work: Hypocrisy in his ethics
The color of his work: Any color, according to the place
His spouses in the world: The half-naked women of mankind
His favourite people: Those who are negligent of remembering Allah
What disturbs him: Seeking forgiveness
His writings: Tatoos
His home: Bathrooms/toilets
His first appearance: The day when he refuse to prostrate to Adam
His friends: Hypocrites
The source of his provision: Unlawful wealth
His operations rooms: Impure and defiled places, and places of sin.
His services: Enjoining evil and calling people to it
His commands: To follow sins and vice
Religion: Kufr
His profession: The general manager of those who have earned the Anger of Allah, and those who have gone astray.
The period of his service: Until the Day of Resurrection
The destination of his journey: Hell
The trade revenue: End in smoke
His companions on the journey: The devils among Jinn and mankind
His colleagues at work: Those people who stay silent about the truth (does not reveal the truth)
His mode of transport: Telling lies
His wage: Him and his followers are well supported
His means of communication: Slander, lie, and spying
His favorite dish: The flesh of corpses (i.e slandered people)
Whom he fear: A believer who is fearful and mindful of Allah
His most hated people: Those males and females who remember Allah
His defence: The scheming of Satan is feeble
His allurements: Women
His hobbies: Misguidance and deception
His wish: To make all mankind disbelievers
His end: The Day of Reckoning
His most favorite activity: To see homosexuality spread among people
The secret of his followers: “I” the term of proud and haughty people
His entertainers: Male and female artists
His promises: Poverty
The things makes him cry: Numerous prostrations

I ask Allah to guard us and protect us, and keep us in His care, for He is Able to do that.

Wassalam
-Zakia Usmani
http://www.facebook.com/zakiaaftabusmani

Gode gjerninger + Allahs Rahmah = Jannah

Asalamu Alaikum wr wb !

I Surah Baqarah Ayat 284 har vi lest om hvor viktig det er å ha to elementer for å gå til Jannah.

284. Gud tilhører alt i himlene og på jorden. Om dere bærer åpent frem eller skjuler det som er ideres hjerter, så vil Gud trekke dere til regnskap for det. Og Han vil tilgi den Han bestemmer, ogstraffe den Han bestemmer. Gud har makt over alle ting. *
Det første elementet er i vår egen hånd og å holde den andre delen i sitt egen hånd har Gud bevist engang til hvor maktløs vi mennesker er …….På den elektriske bruen i første delen som representerer også “pul sirat” har mann kommet så langt …..og er nødt til å vente til Allah tallahs rahmahs knappen blir på for å aktivere bruen…….SÅÅÅÅ….poenget er mens man gjør gode gjerninger……..for å gå til Jannah…….man bør også be for Allah tallahs rahma for å komme inn helt til jannah.

*Koran oversettelse av Einar Berg.

Hva lærer vi fra Koran etter å ha lest en hel Koran på Khatam samling?

Asalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Mange av oss arrangerer eller blir invitert til Khatam….en samling hvor kvinner samler for å lese hele koranen i løpet av noen timer. Når vi er ferdige med å lese en para hver, hva har vi lært fra Koranen? Vi slutter para med bare tørste og tretthet.

Hva er vitsen med å lese Koranen igjen og igjen uten å forstå hva de ordene betyr? Allah har sendt Koran med et veldig viktig budskap til oss men vi har ikke tid til å lese det fordi vi er så opptatt av å lese det verden snakker om.

Måtte Allah Subhanahu Wa Taala gi oss mulighet til å lese Koran med forståelse og riktig uttale. Ameen.

LES OG FORSTÅ KORAN!

My Ustazah…My Inspiration!

Asalam o Alaikum wr wb dear Ustazah!

You are an inspiration for me, your voice is a blessing of our ears. Thank God i heard Allah SWT’s kalam through u.
May Allah bless me by making me understand and learn Quran Pak more and more until my last breath.
You r a blessing for us.
I want to become a Sadka Jariyah for you and my parents, Ameen.
Best Regards,
Your Student.

Meningen Med Livet…Prosjekt

Asalamu Alaikum wa rahmatullahi wa  barakatuh!

Bismillah!

Sabeel-ul-Jannah har laget et prosjekt om ‘Meningen med Livet’Prosjektet gir svar på de følgende spørsmål :

  1. Hva forteller Koran om meningen med livet vårt ?
  2. Hva er meningen med livet til dagens muslim?

Project on Purpose of Life

Dua fra Surah Ale-Imran, ayah nr. 8

Asalamu Alaikum wr wb!

I Surah Ale-Imran ayah nr 8 leste vi en vakker dua som representerer følelser av de menneskene som har fått “Hadayah” ,  den dyreste, vakreste ting en hjerte kan bære og etter å ha skjønt Hadayahs plass i sitt liv er redd for å miste den. De søker hjelp fra den mektigste av Alle at Vær så snill la oss ikke miste den dyreste andel vi har og gi oss mer …for hvem ellers kan gi oss alt vi trenger….Ameen

8. Herre, la ikke våre hjerter vandre etter at Du har ledet oss. Gi oss Din nåde. Du er Giveren.

Allah Taala sendte en gave til meg via mannen min :)

Asalamu Alaikum wr wb!

I would like to share the transformed state of my heart after forming a relationship with the Quran. Before reading the Quran i had a relatively weak relationship with Allah Subhanahu Wa Taa’la. Now i experience my life in the light of Quran, Allhamdulillah.

For instance, yesterday my husband gave me an expensive gift, which i had wished for but did not let him know. After getting the gift, i thanked Allah first and then my husband because my husband did not know what i had wished for, but it is Allah who knows what goes inside our hearts so why not treat Him as the real sender. I defined it as:

Sender: Allah Taala

Courier service: My husband 🙂

Recipient: Myself

Before i would have thanked my husband first and Allah quite later and only if i remembered to :/ Now i teach my children to thank Allah first before thanking His people and people should also be thanked in a way which would please Allah. After receiving my gift i put some sadqa in my sadqa box, a share for the needy ( this a great tip, which my Ustazah gave in one of her lectures). It is a beautiful way to teach yourself and your children to remember the poor and needy when you are blessed with Allah’s blessings.

Allhamdulillah for everything in life!

May Allah Taala make us His grateful servants.Ameen!

Husk å takke Allah først!

Jeg kan respektere Allahs ord men kan ikke følge dem!

Asalamu Alaikum wa rahmatullahi wa baraktuhu kjære lesere!

Bismillah!

Vi leste tafsir av Surah Baqarah Ayaah 101 hvor Allah Subhanahu Wa Taala sier:

101. Og når et sendebud fra Gud er kommet til dem som stadfester det de har fra før, så slenger en del av dem som har fått skriften, den nye Guds bok bak ryggen, som om de ingenting visste. (Einar Berg)

Hvordan gjelder den delen av Ayaah for oss? Har vi kastet Allahs bok (Quran) bak ryggen vår?

Vi liker å respektere Allahs bok og liker å tjene ajr ved å lese den, men vi bryr ikke mye om hva Allah sier i Quranen.

Dette bildet viser at en handelsmann har hengt opp de spesielle ordene fra Quran ( Haroof-e Muqatta’at) i butikken sin for å få beskyttelse, velstand og lykke fra Allah. Men når det samme Quranen forteller han at han må be Salaat-ul-Jummah (62:9), han kaster det ordre bak ryggen sin som om han ikke kjente det.

Vi ber til Allah for alt vi vil ha men når det er tid for å høre på det Han sier, vi later som at vi ikke vet noe.

Måtte Allah Subhanahu Wa Taala veilede oss. Ameen!